Usługi posprzedażowe

Jednym z dobrych powodów wybrania poddanych przeróbce produktów od VEGE jest gwarancja; wszystkie nasze produkty są sprzedawane z 12-miesięczną gwarancją na części i usługi z nimi związane. W przeciwieństwie do konkurencji, nasza gwarancja nie jest ograniczona odległością podczas okresu trwania gwarancji. Mając oddziały w całej Europie, VEGE może się pochwalić ogólnoeuropejskią siecią podmiotów świadczących usługi gwarancyjne, które pozostają w gotowości, by Państwu pomóc w nagłych wypadkach, gdy macie Państwo problem związany z produktami od VEGE. W celu zapewnienia, że nasze produkty spełniają wymagania dzisiejszego rynku motoryzacyjnego, wszystkie produktu przerabiane przez VEGE są wykonywane według najwyższych standardów. Części zamienne używane przez nas pochodzą praktycznie z całego świata od znanych na całym świecie marek związanych z motoryzacyjnym rynkiem wtórnym. Nasi wysoko wykwalifikowani inżynierowie sprawdzają produkt pod względem jego jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego, wszystkie elementy produktów, które poddajemy przeróbce, są dokładnie czyszczone jeszcze przed początkiem pracy i, jeśli jest to możliwe, pracujemy zgodnie z zakresami tolerancji i procedurami ich producentów.

Co powinniście Państwo zrobić w przypadku wystąpienia problemu?
W nagłych przypadkach, gdy wystąpi jakikolwiek problem z produktem od VEGE, powinniście Państwo najpierw zwrócić się do dostawcy produktu, podając numer faktury oraz datę dostawy.
Nasi dystrybutorzy/ agenci/ sprzedawcy hurtowi/ sprzedawcy detaliczni posiadają wiedzę na temat procedury reklamacyjnej VEGE i skontaktują się z naszym zespołem w Państwa imieniu.
Do każdego zapytania, które jest nam zgłaszane, wydajemy unikalny numer "zapytania gwarancyjnego", bez względu na jego wymiar. Numer zapytania jest używany jako odnośnik na każdym etapie naszego kontaktu z Państwem i pozwala nam na śledzenie zapytania gwarancyjnego aż do jego pomyślnego rozwiązania.

Ważne:
Jeśli uważacie Państwo, że dany produkt jest uszkodzony, należy zgłosić ten fakt dostawcy tak szybko, jak możliwe, tuż po tym, tuż po tym, gdy zauważycie Państwo szkodę, natomiast przed jakąkolwiek próbą naprawy. Skutki nieodpowiedniej naprawy lub próby poprawy nie będą objęte gwarancją, jeśli zostaną dokonane bez uprzedniej konsultacji lub pisemnej zgody. W przypadku wystąpienia możliwej szkody pociągającej za sobą wdrożenie procedury zapytania gwarancyjnego, musicie Państwo podjąć następujące kroki:
1. Użytkownik końcowy/ kierowca/ warsztat samochodowy musi skontaktować się z dystrybutorem/ agentem/ sprzedawcą hurtowym/ sprzedawcą detalicznym, który dokonał dostawy poroduktu VEGE i przekazać następujęce informacje-
nazwę produktu odniesienia/ numer seryjny
a. Markę i model pojazdu
b. Datę sprzedaży produktu
c. Przebieg pojazdu w momence nabycia produktu VEGE
d. Aktualny przebieg pojazdu
e. Wyczerpujące informacje o szkodzie/ defekcie lub skardze, którą chcecie Państwo złożyć.

2. Jeśli użytkownik końcowy/ kierowca/ warsztat naprawczy nie jest w stanie skontaktować się z agentem, który dostarczył element, powinien on/ ona skontaktować się bezpośrednio z oddziałem VEGE, podając informacje wskazane w kroku 1.
3.Pojazd musi zostać dostarczony na koszt zgłaszającego szkodę do wzajemnie uzgodnionego punktu naprawczego. Przez pisemnym uzgodnieniem kosztów i metody naprawy z oddziałem VEGE nie mogą zostać podjęte żadne naprawy ani poprawy.
4. VEGE wydaje unikalny numer Zapytania Gwarancyjnego, który jest używany jako odniesienie przez cały proces rozpatrywania zapytania, wszelka korespondencja, rachunki itd. powinny zawierać ten numer. Nie jest możliwa zapłata za naprawę bez podania numeru nadanego przez VEGE.
5. VEGE zastrzega sobie prawo do pozyskiwania wszelkich części, jakie mogą być niezbędne do naprawy szkody. Wadliwe lub uszkodzone części usunięte w ramach warunków gwarancji stają się własnością VEGE i muszą zostac zwrócone.
6. Brak spełnienia jakiegokolwiek z powyższych punktów może spowodować bak uwzglęnienia gwarancji i unieważnienie Państwa skargi.

KLIENCI HANDLOWI – WAŻNE INFORMACJE

W celu zoptymalizowania kosztów gwarancji VEGE sprzedaje swoje produkty w cenach handlowych, w ten sposób VEGE jest w stanie wprowadzić zasadę ograniczonej odpowiedzialności w przypadku warunków gwarancji.

Powyższe nie wpływa na ustawowe uprawnienia klienta końcowego uregulowane w ustawie dotyczącej sprzedaży towarów, lecz pozwala VEGE na wnioskowane o zastosowanie uzgodnionych wcześniej stawek w przypadku zgłoszeń.
W żadnym wypadku VEGE nie jest zobowiązane do zapłaty powiązanych pośrednich kosztów związanych z gwarancją, wynajmem samochodu, utratą zarobków, kompensacją itp.

Turbocharger