Dieselpartikelfilter

Ett dieselpartikelfilter, ofta kallat ”DPF”, är en anordning som är integrerad i dieselmotorers avgassystem för att fånga och avlägsna dieselpartiklar eller sot från dieselmotorers avgaser.

Ungefär som konventionella bensinmotorers katalysator avlägsnar Dieselpartikelfiltret skadliga gifter och minskar utsläppen från din dieselmotor. Syftet är att ta bort 80% av det genomsnittliga dieselpartikelutsläppet (sot) och även om det är ett bra koncept, orsakar det helt nya problem.
Det första tecknet på ett problem är vanligtvis DPF-lampan som lyser på instrumentbrädan, vilket indikerar att det finns åtminstone en delvis blockering i DPF-systemet.
VEGE kan erbjuda dig ett nytt kostnadseffektivt alternativ. Vi köper in nya enheter från tillförlitliga europeiska leverantörer och vi erbjuder samma garanti under 12 månader med obegränsad körsträcka till varje VEGE:s produkt.

VEGE erbjuder två kvalitetsnormer av DPF

Kordierit

Diesel Particle Filter Cordierite

Kordierit finns i vårt standardsortiment av DPF. Det är ett keramiskt material med utmärkt filtreringseffektivitet och termiska egenskaper. Den enda nackdelen av kordierit är dess relativt låga smältpunkt på 1200°C och det kan häda att ämnet smälter under regenerering när filtret är extremt blockerat - även om dessa fall är mycket sällsynta.

Kiselkarbid

Diesel Particle Filter Silicone

Det andra materialet är Kiselkarbid (SiC). Den finns i vårt Premium-utbud av DPF och är en förening av kisel och kol. Den har en smältpunkt på 2700°C, så det är ytterst osannolikt att det smälter under regenerering. Den har också upp till 99% filtreringseffektivitet. Den här tekniken används vanligtvis i originaldelar.

Nya på vårt sortiment - Katalysatorer / Cats

VEGE har nyligen lanserat ett omfattande utbud av Katalysatorer, vårt sortiment växer snabbt. Majoriteten av vårt sortiment är typgodkänt för EU 103R, och alla har en standard två års garanti.

Catalytic Convertors
Diesel Particle Filter