Kundservice

Ett bra skäl att välja VEGEs fabriksrenoverade produkter är att alla våra produkter kommer med 1 års garanti*, och då ingår även en del av arbetskostnad och obegränsad körsträcka! Eftersom du hittar oss i flera olika länder, kan vi till och med hjälpa till om olyckan skulle vara framme på tex. semesterresan. Våra renoverade ersättningsdelar är handplockade runt om världen och inkluderar några av de mest välkända märkena inom eftermarknadsdelar. Våra tekniska specialister bygger och inspekterar varje del av produkterna i flera steg innan denna når marknaden för försäljning. Innan vi börjar bygga er produkt, så tvättas delarna noggrant och mäts så de håller originalspecifikationerna/toleranser innan de monteras.
När en produkt har gått igenom hela renoveringsprocessen, måste den gå igenom flera olika kvalitetskontroller innan den släpps för försäljning. Detta garanterar er högsta standard vid köp av våra produkter.

VEGE fabriksrenoverar bensin- och dieselmotorer, topplock, dieselpumpar, spridare, växellådor, turbos samt partikelfilter. Våra motorer inspekterar och testat vi innan de lämnar produktionshallen. Filter blir trycktestade.

VEGE har ett långvarigt och välkänt rykte att vara de främsta i branschen när det kommer till renovering, och detta har resulterat i att många originaltillverkare använder VEGE när de "out-sourcar’" sin produktion.

Vad ska du göra om du skulle få problem?
Om du skulle stöta på problem med våra produkter och inte köpt de direkt av oss, så ska du först vända dig till företaget/verkstaden som du köpt produkten av.
Våra distributörer/grossister/samarbetsverkstäder är antagligen införstådd med VEGE:s garantiprocess, och kommer kontakta oss där vi syr ihop den bästa lösningen för dig som kund.

Viktigt:
Kontakta oss alltid innan ni påbörjar felsökning. Reparationer eller timmars felsökning ersätts inte om ni INTE kontaktat oss före.
Endast kontakt genom: garanti@vege.se

När ni kontaktar oss behöver vi följande information:

  • Ordernummer / fakturanummer, UTAN ORDER/FAKTURANUMMER tar vi inte emot din reklamation.
  • Hur långt produkten har gått sedan inköp
  • Detaljer om vad som är fel

Följande steg är viktiga att följa/acceptera vid ett garantiärende.

  • Personen/Verkstaden/Grossisten som köpt delen av oss ska ta kontakt med oss i förstahand, inte slutkunden.
  • Reparationsarbeten inom garantitiden får inte utföras eller ens påbörjas utan VEGE:s medgivande. I annat fall upphör garantin att gälla.
  • Vid ersättning av reklamerad produkt med ny eller reparerad, debiteras ersättningsprodukten kunden. Reklamerad produkt ska returneras till VEGE inom 30 dagar för inspektion. Efter inspektion och utlåtande av VEGE har kunden rätt att begära den reklamerade produkten i retur för utlåtande av en opartisk instans.
  • Vid en godkänd reklamation ersätts arbetskostnad med maximalt 700 + moms/tim enl. Autodatas tidverk, maximalt antal arbetstimmar som ersätts är 20 timmar.
  • Resekostnader, övernattningskostnader, transportkostnader, hyrbilskostnader, förlust i näringsverksamhet ersätts inte. Direkta eller indirekta förluster beroende på personskada, förmögenhetsskada, skada på annan egendom än av oss levererad produkt ersätts inte.
  • Garantin gäller inte eventuellt medföljande kringutrustning på begagnade motorer.
  • Garantianspråk kan inte göras innan full dellikvid har erlagts för produkten.
Turbocharger